Mándok Város Önkormányzata

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Általános Művelődési Központ

E-mail Nyomtatás PDF

     A településen az iskoláról az első feljegyzés 1759-ből való. 1763-tól pedig már rendszeresen alkalmaznak  „oskolamestert”. Igazából 1867 után lendült fel az iskolaügy. A tanítókat az egyház alkalmazta és ellen?rizte.

     1920-ban a községben három felekezeti iskola működött:

- a református  négy tanteremben  1-6. osztállyal,

- a római katolikus két tanteremben  1-6.  osztállyal,

- az izraelita továbbképző gazdasági iskola.

Egy-egy osztályba 60-70 tanuló járt, akiket csak egy tanító tanított.

     Az oktatás  körülményei 1938-ban valamelyest javultak, amikor  is a református egyház az állam segítségével két tantermet  épített a református tanulók részére. Akkor is, akárcsak most, a lámpás szerepét a tanítók töltötték be. ők végezték a kulturális munkát, a falu részére m?soros rendezvényeket szerveztek, tanítványaikkal színdarabokat taníttattak be és m?soros esteket tartottak.

     Az államosítás után kissé javultak a feltételek, újabb tantermek és nevelői lakások épültek. 1950-ben nyolc épületben tizenöt tanterem és  nyolc szolgálati lakás volt.

     1963-ban egy újabb  négytantermes iskola épült a Szabadság téren. A nyolcosztályos általános iskola megalakulása óta osztott, párhuzamos osztályokba járnak a gyermekek.

     1963-ban  gimnáziumi oktatás indult a községben, a kastély épületében. Első két évében a két oktatási intézmény közös irányítás alatt működött. 10 évig volt Mándokon lehetőség középiskolai végzettség és érettségi szerzésére.

     1966-ban  az enyhe értelmi fogyatékos tanulók oktatására gyógypedagógiai osztály, később osztályok indultak.

     1973-ban a tanácsi körzetesítést követve Benk és Tiszamogyorós tagiskolaként a mándoki igazgatóság irányítása alá került. Ugyanebben az évben a Kisvárdai Járás tanyasi gyermekeinek befogadására beindult az ötven férőhelyes általános iskolai kollégium a volt gimnázium helyén, a kastély épületében.

     Az 1974/75-ös tanévet a tiszamogyorósi és a benki diákok felső tagozatos csoportjai már a mándoki iskolában kezdték meg. Tiszamogyoróson  és Benken ugyanis osztatlan iskola volt,  a tanulók összevont osztályban tanultak. A megnövekedett követelményeknek viszont már egyre nehezebben tudtak megfelelni, ezért kerültek Mándokra.

     1977-ben  egy Ikarusz autóbuszt kapott a diákotthon a gyermekek szállításának megoldására,  tanulmányi kirándulások szervezésére.

     Az iskola bekapcsolódott különböző pedagógiai kísérletekbe is. Bevezetésre került a komplex matematika-oktatás, a kisvárdai járás néhány iskolája  között kijelölték a mándokit is az els? és második osztályosok automatikus továbbhaladási  kísérletébe. A harmadikos osztályokban bevezették a tantárgycsoportos oktatást.        

     Több szakmai munkaközösség m?ködött, melyek közül az orosz, a matematika „B” szak, az alsó tagozatos és az eltérő tantervű munkaközösségek körzeti feladatokat is elláttak.

     Az iskola történetéhez hozzátartozik a  Zrínyi Ilona úttörőcsapat, amely a megye egyik legjobb gyermekszervezeteként  háromszor nyerte el a legmagasabb kitűntetést, a  KISZ  KB vörös selyem zászlaját, illetve csillagát.        

     A Mándoki Körzeti Általános Iskola nemcsak a tankötelesek oktatását látta el, megszervezte a környez? községek részére is a dolgozók esti iskoláját.

     1985-ben megszűnt a diákotthon, mivel a kastély állaga nagyon leromlott, nem lehetett tovább itt elhelyezni a gyermekeket. 

Az intézmény jelenlegi feltételrendszere, tanulói, dolgozói  létszáma:  

     1979. szeptember 1-jével  egy korszerű nyolc tantermes iskolát kapott a település, amelyben volt egy tornaterem, és egy év múlva tovább bővült egy  hatszáz adagos konyhával, étkezővel.

     1980-ban vásárolt az önkormányzat  egy Ikarusz  211 típusú iskolabuszt, mellyel a bejáró tanulók szállítását és a tanulmányi kirándulásokat oldotta meg.        

     1988-ban újabb  hat tantermes iskola került átadásra, szép nagy tornateremmel, aulával.

     A rendszerváltozás után az egyházak visszakérték a régi épületeiket – melyekben addig oktatás folyt –, így kevés lett a meglévő teremhálózat. Ezért 2002-ben tíztantermes-iskola épült, melyben helyet kapott a könyvtár is.  Ezzel hosszú távra megoldódtak az oktatás  tárgyi feltételei.

     1991-tőaz iskola önálló intézmény lett. A gazdasági feladatokat iskolai gondnokság látja el.

     1996-tól  az iskolához integrálták a művelődési házat és a könyvtárt, ezért azóta  Általános Művelődési Központként  működik. 

A tanulólétszám alakulása:  

Évfolyam

2000/      2001

2001/      2002

2002/      2003

2003/      2004

2004/      2005

2005/      2006

2006/      2007

I.

65

74

89

77

84

76

77

II.

66

57

69

87

78

88

74

III.

78

72

55

68

83

78

90

IV.

92

90

86

68

83

87

83

V.

59

91

94

91

75

83

90

VI.

90

59

92

84

87

73

79

VII.

99

94

51

85

79

76

68

VIII.

66

86

94

48

87

76

74

BenkTagiskola:

 19

 17

 19

 19

 15

 18

 15

Összesen:Ebb?lBejáró:

668 95

656 102

675 106

656 110

698 115

655 122

650 123

     A tanulólétszám alakulásából láthatjuk, hogy  településünkön nem csökken, inkább  stagnál, illetve kis mértékben  nő a  gyermekek száma, ellentétben sok településsel.  Ebb?l a bejáró  tanulók száma  14-16 % közötti.

     Az intézményben  jelenleg harmincnyolc tanterem van. Ebből gyógypedagógiai célra négy termet használnak, van három szükségterem, négy szaktanterem – fizika, kémia, számítástechnika, technika. 

     A testnevelésórák és sportfoglalkozások alkalmával két  tornaterem, két  sportpálya és 1 futópálya áll a tanulók rendelkezésére.

     Az oktató-nevel? munkát hatvanhárom szakképzett pedagógus végzi, akik között többnek három szakképesítése is van. Négy f? gyógypedagógiai diplomával rendelkezik, és három idegen nyelv oktatására – orosz, német, angol – vannak diplomás pedagógusok.

     Az intézmény munkáját egy szociálpedagógus,  négy gazdasági ügyintéző, tíz konyhai dolgozó és  tizennégy oktatást segítő/karbantartó, takarító, fűtő/ segíti.

     Az intézmény nagy súlyt fektet a tehetségek gondozására, 19 szakkör  működik:

- tantárgyi szakkörök 2. évfolyamtól: magyar, matematika, helyesírás,    idegen nyelvi és számítástechnikai szakkör,

- felvételi előkészítők,

- vöröskeresztes szakkör,

- katasztrófavédelmi szakkör,

- közlekedési szakkörök,

- művészeti szakkörök,

- énekkar,

- tömegsport foglalkozások.

     A diáksport egyesületnek minden tanuló tagja. Van tornaszakkör lányoknak, szertorna fiúknak, atlétika, futballszakkör, birkózó egyesület.

     A hátrányos helyzetben lévő tanulók felzárkóztatására integrált és kibontakoztató oktatást végez az intézmény.

     Diákönkormányzat és Zrínyi Ilona gyermekszervezet működik az iskolában, amely vetélked?ket, ünnepi megemlékezéseket, kirándulásokat, táborokat szervez,  iskolaújságot működtet. 

Az intézménynek egy alapítványa van: 

- a „Mándok iskoláért közhasznú alapítvány”, amely az általános iskolai tanulókért jött létre. 

    Az intézmény helyet ad  különböző művészeti iskoláknak – ezzel lehetőséget biztosítva a tanulóknak a helyben történő sokoldalú képzés elérésére.   

 
Ma 2016. december 09., péntek, Natália napja van. Holnap Judit napja lesz.

Szenyvízfejlesztési projekt

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Elkészült Mándok város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, melyet közzé teszünk.

Az anyag nyomtatott formában a Polgármesteri Hivatalban, hivatali időben megtekinthető.

Várjuk a Lakosság véleményét, tapasztalatait írásban a jegyzo@mandok.hu e-mail  címre, "ITS vélemény" tárgy megjelölésével.

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

 

KEOP Energetikai korszerűsítés Mándok


Óvoda

Gyermekkert Óvoda Mándok

Mándok ÁMK

Mándok ÁMK

Művelődési ház

Mándoki M?velödési Ház és a Közösségi Ház közös információs oldala

Mándok VSE

 

Mándoki Vendégház

 

Online felhasználók

Oldalainkat 22 vendég böngészi

elelmiszerbank_logo

 

 

 

"Mándokot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"

Záhony és Térsége Többcálú Kistérségi Társulás

 

Eladó Ingatlanok

Bejelentkez